Logo Radka Dydňanská

Mgr. Radka Dydňanská, Ph.D.

Ve své práci s klienty se opírám o tři důležité pilíře:

Vzdělání

 • vystudovala jsem obory sociální patologie a prevence, sociální pedagogika a speciální pedagogika,
 • absolvovala jsem komplexní kurz krizové intervence,
 • absolvovala jsem 5,5 letý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě,
 • průběžně se vzdělávám v nových trendech a přístupech,
 • svou práci pravidelně superviduji, vy však zůstáváte v anonymitě.

Zkušenosti

 • z vlastní terapeutické praxe,
 • z Terapeutického centra Modré dveře, z.ú.,
 • z dětských domovů,
 • z azylového domu pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti,
 • životní – sama jsem prošla náročnými obdobími, o to lépe mohu rozumět těm vašim.

Osobnostní předpoklady

  Za své silné stránky považuji empatii a schopnost navázat bezpečný vztah. K tomu mi mj. pomáhá řídit se vlastními hodnotami, kterými jsou respekt a lidskost.

  Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

  Pracuji v souladu s Etickým kodexem.

  Radka Dydňanská