Logo Radka Dydňanská

I pro mě je důležité, aby pro vás byla sezení užitečná. Nejdříve se vás proto budu ptát na vaše očekávání. Zároveň spolu nastavíme nejvhodnější typ psychologické péče:

Psychoterapie

sezení vyžadující ponoření se do větších hloubek, avšak s respektem vašeho tempa; terapie vedou k uvědoměním a ke změnám; aby to bylo možné, je třeba pracovat minimálně tři měsíce; vždy záleží na typu problému a vašich očekávání; terapie mohou být i několikaleté (např. nechtěné opakování naučených vzorců chování).

Poradenství

sezení, která jsou orientovaná spíše na řešení problému než na vnitřní změnu; většinou stačí do 15ti sezení (např. pomoc se zorientováním se v nové životní situaci; ujasnění kam dále směřovat  po životní změně).

Krizová pomoc

krátkodobá podpora při náhlé, zpravidla nečekané, události; obvykle vyžaduje do 6ti sezení (např. ztráta blízké osoby, rozchod, ztráta zaměstnání, nepříznivá zdravotní diagnóza).

Společně naplánujeme směr, kterým se vydáme.

Pakliže vám bude můj způsob práce vyhovovat a usoudím, že vám mohu být nápomocná, domluvíme si frekvenci setkávání.

Více se dozvíte na stránce o mně.